Dobrý Manažer

HomeBlog › Odhal zločin! Kdo asi zapálil obchod?

Odhal zločin! Kdo asi zapálil obchod?

Představte si, že jste znalcem a Vašim úkolem je zjistit a sdělit soudu, s jakou pravděpodobností spáchal zločin člen jednoho nebo druhého gangu zdejších pankáčů. Máte k dispozici dvě informace:

  1. Ve městě se hlásí 85% ke gangu červených pankáčů a jen 15%  ke gangu zelených.
  2. Majitel obchodu, kterému hodili zápalnou lahev do obchodu, tvrdí, že se jednalo o člena z gangu zelených pankáčů. Protože se však vše odehrávalo pozdě večer, nemusí jeho svědectví být zcela spolehlivé. Podrobili jste jej tedy testu, který odhalil, že majitelova schopnost rozeznat červenou a zelenou barvu ve shodných ztížených podmínkách je jen 80%.

Se vším, co nyní víte, jaká je tedy pravděpodobnost, že zločin spáchal gang zelených a nikoliv červených pankáčů:

↓   Zobraz správnou odpověď

Správná odpověď je 41.4%. Klíčem je 80-ti procentní schopnost svědka rozeznat červenou a zelenou barvu.

Reálné řešení se nachází na škále 100% až 15%, jak ukazuje obrázek níže. Je potřeba vynásobit počet zelených i červených pankáčů spolehlivostí svědka a poté obě nová čísla porovnat.

Kdyby svědectví mělo věrohodnost 100%, pak by bylo jisté, že pachatel je zelený na 100%. Naopak svědectví s minimální pravděpodobností 50% (tedy takové, které je zhola zbytečné a nemusíme jej brát vůbec potaz, protože na 50% dokáže červenou a zelenou barvu rozeznat kdokoli i v úplné tmě) by říkalo, že pachatelem je někdo z gangu zelených jen na 15%, což je skutečný počet zelených pankáčů ve městě.

Pro zajímavost ještě: spolehlivost svědka 95% zvyšuje pravděpodobnost zelených na 77%, spolehlivost svědka 99% zvyšuje pravděpodobnost zelených na 95%.

Graf

Podrobnější vysvětlení k tomuto příkladu hledejte pod názvem "Bayes Theorem" na YouTube.

Dobrý Manažer není expertem na statistiku. Víme však, že statistika je pro života velmi důležitá! Staňte se našim fanouškem a my Vám na oplátku ukážeme, jak být v životě efektivnější a šťastnější; a také, jak si najít čas na studium toho, co Vás zajímá.

Web je založen na volně dostupných zdrojích: šablona HTML5 UP, ikony Flaticon, fotografie Pixabay.
Tyto stránky používají cookies společnosti Google.